Kreatywni w innowacjach

Multimedialny Świat Skanska

Czytaj więcej
KLER

wizualizacje i packshoty

Czytaj więcej
PZU

Kampania
edukacyjna
"Niestraszki"

Czytaj więcej

ODKRYJ HISTORIĘ NIESKOŃCZONEJ RADOŚCI...

Nasza historia

Lepsze rozwiązania ponad wyobrażenia i obietnice.

Zespół działa efektywnie, blisko klienta i wnosi wartość dzięki proponowaniu lepszych rozwiązań ponad wyobrażenia czy obietnice. Jak wiesz, że komuś zależy, to będzie wytrwale dążył do celu i z dumą prezentował swoje rozwiązania.

Renata Nowakowska
Manager Innowacji, SKANSKA

Szansa na wyróżnienie się pośród znudzonych już często klientów i partnerów.

Tworzenie aplikacji, multimedialnych rozwiązań szytych na miarę pozwala budować przewagę i daje szansę na wyróżnienie się pośród znudzonych już często klientów i partnerów. Agencja wykazuje się chęcią zrobienia czegoś więcej, co umożliwiło poszerzenie naszych perspektyw.

Kamila Socińska
Koordynator Marketingu, Skanska

Agencja podejmuje się trudnych i wymagających projektów.

Działa pod presją czasu i wywiązuje się z zadań bardzo dobrze. Chętnie podejmuje się kreatywnych wyzwań.
Agnieszka Kozok
Kierownik Zespołu Trade Marketingu PZU S.A / PZU Życie S.A.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT